Užitočné informácie

Liečba tenisového lakťa - klinická štúdia

 

ŠPECIÁLNE EXCENTRICKÉ CVIČENIE EXTENZOROV ZÁPÄSTIA
AKO DOPLNOK ŠTANDARDNEJ LIEČBY CHRONICKEJ LATERÁLNEJ EPIKONDYLITÍDY.

Timothy F.Tyler, MSPT, ATC, Gregory C.Thomas, DPT,SCS,
Stephen J. Nicholas, MD, Malachy P. McHugh, PhD


North American journal of Sports
Physical Therapy | Volume 5, Number 3 | September 2010

Myšlienkové východiská
Excentrický tréning extenzorov zápästia pomocou izokinetického dynamometra sa nedávno ukázal efektívny v liečbe chronickej laterálnej epykondilitídy. Izokinetické dynamometre však nie sú bežne dostupné a tak sa tento spôsob nedá často využiť pre každodenné cvičenie. Cieľom tejto štúdie bolo teda posúdiť účinnosť nového excentrického tréningu extenzorov zápästia ako doplnok štandardnej liečby chronickej laterálnej epykondilitídy – tzv. tenisového lakťa.


Materiál a metóda
21 pacientov s chronickou unilaterálnou laterálnou epykondilitídou bolo rozdelených do skupiny s excentrickým tréningom (n=11, 6 mužov, 5 žien, vek 47 ± 2 roky) a do skupiny štandardnej lieč-by ( n=10, 4 muži, 6 žien, vek 51 ± 4 roky). DASH dotazník, VAS, meranie citlivosti, vystretie zápästia a stredného prsta boli zaznamenávané na začiatku a po ukončení intervalu liečby.


Výsledky
Skupiny sa veľmi neodlišovali z hľadiska dĺžky trvania príznakov (skupina s excentrickým tréningom 6 ± 2 mo vs. štandardná skupina 8 ± 3 mos., P = .7), z hľadiska počtu návštev fyzikálnej terapie ( 9 ± 2 vs. 10 ± 2, P = .81) alebo trvania liečby ( 7.2 ± 0.8 wk vs. 7.0 ± 0.6 wk, P = .69). Zlepšenia vo všetkých príslušných meraniach/premenných boli väčšie v skupine excentrického tréningu oproti skupine štandardnej liečby ( uvedené percentuálne zlepšenie): DASH 76% vs 13%, P = .01; VAS 81% vs. 22%, P = .002; citlivosť 71% vs. 5%, P = .003; sila (kombinované vystretie zápästia a stredného prsta) 79% vs. 15%, P = .011.


Diskusia
Všetky hodnotené parametre u chronickej laterálnej epikondylitídy boli výrazne zlepšené pridaním excentrického tréningu extenzorov zápästia ku štandardnej fyzikálnej liečbe. Tento nový typ cvičenia s použitím gumeného valca poskytuje praktický spôsob, ako umožniť izolovaný excentrický tréning v štandardnej liečbe chronickej laterálnej epikondylitídy.


Cvičenia s pomocou gumeného valca boli realizované u pacientov 2 x denne v 3 sériach. Každá séria mala 15 opakovaní – izolovaných excentrických cvičení extenzorov zápästia. Každý cvik trval 4 sekundy a medzi jednotlivými sériami bola pauza 30 sekúnd.


Zobrazit celú klinickú štúdiu v anglickom jazyku

Cviky na tenisový a golfový lakeť.

Postup pri cvičení s pomôckou MVS BAR

Rada: Nacvičte si techniku cvičenia s rolovaným uterákom podobnej alebo rovnakej veľkosti ako je pomôcka MVS BAR. Správna technika cvičenia je dôležitá pre úspešnú liečbu tenisového a golfového lakťa!
 
 
Cviky na tenisový lakeť
 
 
 
 
 
 
Cviky na golfový lakeť
 

Frekvencia cvičenia, počet serií a opakovaní

 
Začiatočníci
Cvičenie vykonávajte 3x denne. Cvičenie robte v 3 sériach po 5 opakovaní. Tým, ako nadobudnete silu pridávajte postupne počet opakovaní. Ak zvládnete 3 série po 15 opakovaní prejdite na tvrdší MVS BAR.

Pokročilí
Cvičenie vykonávajte 3x denne. Cvičenie robte v 3 sériach po 15 opakovaní. Ak zvládnete 3 série po 15 opakovaní prejdite na tvrdší MVS BAR.
 

 

Časté otázky

Otázka: Ako sa dá naučiť správna technika?
Odpoveď: Najlepšie je naučiť sa správnu techniku s pomocou zrolovaného uteráka vo veľkosti alebo približnej veľkosti pomôcky MVS BAR. Robte cvičenie podľa videa a po  zvládnutí techniky začnite cvičiť s pomôckou.

Otázka: Ako dlho treba cvičiť pokiaľ uvidím výsledky?
Odpoveď: Cvičenie bežne trvá 6 - 8 týždňov, po ktorých by ste mali pocítiť viditeľné zlepšenie.

Otázka: Musím cvičiť aj po ukončení 6-8 týždňového cvičebného programu?
Odpoveď: Doporučuje sa preventívne cvičenie 2-3 krát týždenne znovu  2x denne 3 série po 15 opakovaní v každej sérii.

Otázka: Cvičím správne, ak pri cvičení pociťujem bolesť v postihnutom lakti?
Odpoveď: Áno, v prvých týždňoch cvičenia je normálne, keď pociťujete bolesť. Bolesť by sa mala postupom času znižovať.